Wiersterdyk 6
9041 VL Berltsum

+316 - 42 30 76 71
info@joukedaane.nl

Studio

Jouke Daane Studio is een jong architectenbureau, gestart in oktober 2012, met ruim 15 jaar ervaring in de particuliere en private sector. Voor verschillende soorten opdrachtgevers (particulieren, ontwikkelaars, ondernemers en collega-architecten) houd ik mij bezig met diverse werkzaamheden, zoals:
architectonisch ontwerpen, bouwkundig tekenwerk, verzorgen van omgevingsvergunningen, bouwbegeleiding, 3D visualisaties (interieur en exterieur) en het inmeten en tekenen van bestaande panden.

Missie

Mijn ontwerpen komen tot stand uit een samenspel van wens, programma, locatie, orientatie en context. Mijn belangrijkste inspiratiebron bent u. Uw wens, visie en smaak vormen een groot deel van mijn denkrichting. Samen met u ga ik op zoek naar creatieve oplossingen voor uw ruimtelijke vraagstuk, zodat voor uw opgave het meest duurzame, esthetisch verantwoorde en economisch haalbare resultaat bereikt wordt. lk benader elke opdracht zonder vooraf bepaalde handtekening, verdiep me in de opgave zoals u hem ziet en luister voordat ik spreek.

Het is mijn missie om u bij te staan in de ontwikkeling en verwezenlijking van uw architectonische droom en zo voor u en voor mijzelf de wereld een beetje mooier, completer en duurzamer te maken.